• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sektor finansowy jest stałym procesem zmiany oszczędności w kapitał, jaki odbywa się za pośrednictwem inwestorów walutowych oraz bezstronnych za pomocą instrumentów pieniężnych. Inaczej mówiąc rynek pieniężny absorbuje się handlem kapitału, oraz przesunięciem go od inwestorów mających go w nadmiarze do tych, którzy go potrzebują. Jednym z rodzajów rynku finansowego jest rynek pieniężny, którego przedmiotem obrotu jest kapitał o terminie zwrotu, do jednego roku. Występują tutaj wobec tego lokaty poprzez zastosowanie czeków, weksli, oraz kredytów terminowych. Drugim jest rynek kapitałowy, gdzie termin zwrotu jest dłuższy niż jeden rok oraz stosuje się tu instrumenty pieniężne, którymi są akcje, obligacje i kredyty długoterminowe – inwestycje to także rozwój, wypróbuj Proinnowacyjne usługi. Są to dwa fundamentalne detale, bez których nie może egzystować rynek finansowy.

Categories: Biznes

Comments are closed.